Hartcoherentie en oefeningen

Geschreven door Max Herold: Op talloze plekken in de wereld hebben duizenden managers van grote ondernemingen als Shell, HP, Motorola en Unilever een training in hartcoherentie gekregen.

Verbeteringen bleken significant te zijn. Onderzoeken lieten zien dat een goede hartcoherentie een positief effect had op de bloeddruk, lichaamsgewicht en hormonale evenwicht.

De bloeddruk was evenveel gedaald als bij het verlies van 10 kilo lichaamsgewicht en twee keer zoveel als bij een zoutloos dieet. Hormonaal liet onderzoek zien dat er minder stresshormonen zoals cortisol in het lichaam aanwezig waren. Dit correleerde met het hebben van minder angstgevoelens tijdens het werk. Fysiek kon juist meer DHEA – het zogenaamde verjongingshormoon – worden vastgesteld.

In een ander onderzoek dat al meer dan tien jaar geleden werd gepubliceerd in het New England Journal of Medicine hebben onderzoekers uit Pitsburg aangetoond dat het stressniveau waaraan iedereen onderworpen is, een directe correlatie heeft met de waarschijnlijkheid van het krijgen van een verkoudheid. Kijkend naar stressniveaus blijkt hartcoherentie een positief effect te hebben op het ziekteverzuim in een organisatie.

Een goede hartcoherentie bevordert je nachtrust, geeft meer energie. Bovendien blijkt het de kwaliteit van sociale relaties te bevorderen. Bij de Britse bedrijven die zes weken en zes maanden na een training hartcoherentie waren onderzocht, stelden de managers dat ze helderder van geest waren, beter naar elkaar konden luisteren en vruchtbaarder vergaderden. Verder onderzoek naar mogelijke de relaties tussen hartcoherentie en ziekteverzuim lijkt de moeite waard.

Wat is hartcoherentie? In een artikel in de American Journal of Cardiology toonden onderzoekers van het Heartmath instituut aan dat het eenvoudig oproepen van een positieve emotie via een herinnering of zelfs met behulp van een verzonnen tafereel, al heel snel leidt tot een goede  hartslag.

Onze hartslag, hersengolven en ademhaling hebben allemaal een bepaald ritme. Als het hart, hersenen en ademhaling in hetzelfde ritme bewegen op een harmonieuze manier,  wordt dat met een moeilijk woord ‘coherent’ genoemd. Dat is een belangrijke basis voor het verkrijgen van een gevoel van ontspanning en welbevinden. Die ‘coherentie’ wordt opgepakt door dat deel in je hersenen dat verantwoordelijk is voor je emoties. Je voelt je vervolgens prettig en kunt helder denken.

Hartcoherentie is eigenlijk het creëren van de optimale samenwerking tussen ons hart en hoofd. Die samenwerking is bij vrijwel iedereen niet echt optimaal. Door vele externe prikkels, stresssituaties thuis, op het werk, in het verkeer worden er in ons lichaam vele stresshormonen aangemaakt.

Hoe je eigen hartcoherentie te bevorderen?

Stap 1: Begin met twee maal langzaam diep in en uit te ademen.

Concentreer je voor een optimaal effect vooral op de uitademing. Laat je als het ware door die uitademing meevoeren.

Stap 2: Stel je voor dat je door je hart ademhaalt (of door het middengebied van je borststreek als je je hart nog niet rechtstreeks voelt). Blijf daarbij langzaam diep ademhalen, heel natuurlijk zonder te forceren.

Stel je daarbij voor dat je bij de inademing de zuurstof brengt die je hart zo nodig heeft en dat je je bij het uitademen ontdoet van de afvalstoffen  die het hart niet meer nodig heeft.

Stel je een trage en soepele beweging van de ademhaling voor die je hart in de gelegenheid stelt zich te wassen in een bad van pure, reinigende en kalmerende lucht. Laat het profiteren van het geschenk dat je het geeft.

Vraag je hart om zichzelf te zijn en zie in gedachten hoe het zich ontspant terwijl je het blijft voorzien van zachte en lieflijke lucht. Stap 3: Maak contact met het gevoel van warmte of ruimte dat in je borst opkomt.

Moedig dat aan. Ga er in gedachten in mee. Een goede manier om het aan te moedigen is een gevoel van dankbaarheid en erkentelijkheid op te roepen en daarmee je borst te vullen. Bedenk dat het hart buitengewoon gevoelig is voor dankbaarheid en elk gevoel van liefde.

Tot slot. Voor degenen onder ons die door het leven zijn verwond, door relatieperikelen of andere negatieve ervaringen, kan het pijnlijk en angstwekkend zijn om zich opnieuw naar hun hart te keren.

Bedenk dan dat het hart, soms na jaren van emotionele kwelling en negeren van haar bestaan, is als een gevangene die al jaren niet meer het zonlicht heeft gezien en nu de eerste stralen van een genezende lentezon kan aanschouwen.

Bron: Uw brein als medicijn. Auteur: dr. David Servan-Schreiber. Uitgeverij Kosmos, 2008.