Privacy verklaring

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik je persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met de persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Lien Keijl –`De Witte Wind`– KvK 20171925
Voorstraat 46 4503 BK Groede
06 25033286
lucky13@zeelandnet.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je mij je persoonsgegevens om jou deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik je persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het trainingstraject.

Persoonsgegevens
`De Witte Wind` verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • naam en adresgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer(s)
 • geboortedatum

Doeleinden
`De Witte Wind` verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • het onderhouden van contact;
 • het bieden van een persoonlijk traject;
 • een goede en efficiënte dienstverlening;
 • beheer van het cliëntenbestand;
 • het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • verbetering van de dienstverlening;
 • rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • facturering;
 • innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • marketing;
 • nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • het voeren van geschillen;

Waarop de verwerking is gebaseerd
Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met betrekking tot het trainingstraject. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
Ik verstrek je gegevens uitsluitend aan derden na overleg en dus met jouw toestemming.

Ik geef geen gegevens door buiten Nederland

Bewaring gegevens
Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe ik je gegevens beveilig
Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen, zoals het bewaren van de gegevens op een computer met wachtwoord en in een gesloten kastsysteem.

Cookies
Die gebruik ik niet.

Jouw rechten
Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage en het aanpassen van je persoonsgegevens.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar Lien Keijl.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Indien wij er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.