MBSR

Mindfulness is doelgerichte, vriendelijke, niet- reactieve aandacht voor de ervaring in het hier-en-nu, zonder oordeel.

 

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR ofwel Aandachttraining)
MBSR is begin jaren tachtig ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn, moleculair bioloog én diepgaand beoefenaar van Vipassana-meditatie en yoga. De MBSR is een groepstraining volgens een vast protocol, gebaseerd op Westerse wetenschappelijke kennis uit de medische biologie en de psychologie en op Oosterse psychologische kennis en vaardigheden als meditatie en yoga.

De training richt zich op het inzetten van de eigen kracht, mindfulness, in het hanteren van stress, pijn en ziekte. De training wordt wereldwijd aangeboden in onder andere  (universitaire) ziekenhuizen, gevangenissen, bedrijven, privépraktijken, scholen en opleidingscentra. MBSR kent een doorgaande traditie van wetenschappelijk onderzoek naar effecten en werkingsmechanismen.

( bron: VMBN)