Meditatietraining elke laatste woensdag van de maand 2020

Meditatie training elke laatste woensdag van de maand

kosten: 15 euro en 2 uur les in groep.

Gun jezelf regelmatig een meditatieavond.

Ervaar de stimulans van het samen mediteren

En doe inspiratie op voor iedere dag Mindfulness.

Open voor iedereen.


Elke laatste woensdag avond van de maand

Plaats: In de Morelleput
Sint Bavodijk 56A
4504AB Nieuwvliet

Op zondag morgen van 09.00 – 10.30 op aanvraag

kosten : 15 euro

info: 06 25033286 lien*


LUMMELEN…….Huh?

‘Je moet véél meer lummelen en niksen’

Alan Lightman hoogleraar menswetenschappen

Elk kantoor moet een stilteruimte hebben voor contemplatie, we moeten vaker zinloze wandelingen maken en totaal offline gaan, vindt deze MIT-hoogleraar.

„De grootste wetenschappelijke ontdekkingen worden juist gedaan als wetenschappers tussen hun drukke werk door aan het lummelen zijn"
„De grootste wetenschappelijke ontdekkingen worden juist gedaan als wetenschappers tussen hun drukke werk door aan het lummelen zijn”Foto HANNAH MCKAY / Reuters 

Denk eens aan de tijd dat je op de basisschool zat. Toen kon je nog op weg naar huis ineens een andere weg nemen, struinen, op bankjes klimmen, wat besjes plukken. Beetje kattekwaad uithalen. Alle gevoel voor tijd verliezen en pas uren later thuis komen. En nu? Tijd is nu voor de meesten een strikte meeteenheid geworden die altijd geoptimaliseerd moet worden. Geen minuut te verliezen.

We moeten broodnodig terug naar die kinderlijke, losse, ongedwongen blik op tijd, zegt Alan Lightman, hoogleraar aan het Massachusetts Institute of Technology. „We moeten weer tijd verspillen, tijd doorbrengen zonder een doel, waarbij je niets probeert te bereiken. Een etentje met vrienden, een wandelingetje maken in het bos, gewoon een beetje rondhangen en staren. Lummelen, niksen”, zegt hij aan de telefoon vanuit de VS.

Zijn recent verschenen boek In Praise of Wasting Time is een vurig pleidooi voor veel meer nutteloos rondhangen. En een waarschuwing voor wat er gebeurt als we zo druk en in zijn ogen zo mechanisch blijven leven zoals we nu doen.

Schade aan vermogen te fantaseren

„We moeten ons eerst bewust zijn van het probleem. De drukke leefstijl die we nu hebben kost ons ontzettend veel. Te weinig niksen levert schade op aan ons vermogen om na te denken, te fantaseren. We moeten inzien welke schade het toebrengt aan onze mentale staat en ons geestelijk welzijn. Die schade is subtieler dan de schade van zoiets als roken, maar misschien uiteindelijk wel net zo erg.”

In het boek haalt Lightman diverse studies aan die allemaal dezelfde kant op wijzen. „We hebben door de grotere tijdsdruk de laatste jaren minder tijd voor creatieve gedachten. Minder psychologische ruimte. Er zijn zeer zorgwekkende studies in de VS dat creativiteit onder jongeren meetbaar is afgenomen sinds de jaren negentig, parallel aan de opkomst van internet. Er is meer onrust, er zijn meer angstgevoelens bij jongeren, meer depressie, meer burn-outs. Dat wordt ondersteund door wereldwijde studies. Veel sociologen en psychologen wijten dat aan de angst om iets te missen, de angst om niet bij te blijven. Elke tien minuten moeten inchecken op Facebook, Instagram, WhatsApp helpt zeker niet.”

Robotachtig gedrag

„Veel mensen, zelfs hele landen, vertonen bijna robotachtig gedrag. De gemiddelde loopsnelheid in een stad als Singapore is sinds midden jaren negentig met 30 procent toegenomen! We hebben amper nog tijd om te reflecteren, bijvoorbeeld op onze waarden. Wat vinden we belangrijk in het leven? We hebben geen tijd meer om daar rustig over na te denken. We hollen van de ene toets naar de volgende vergadering, proberen altijd online en verbonden te blijven. En het wordt erger.”

“De loopsnelheid in Singapore is sinds de jaren 90 met dertig procent toegenomen”

Het vergt veel discipline om deze trend te keren, zegt Lightman. „Zelfs als mensen zich bewust zijn van de constante gekte en drukte, kost het veel wilskracht om hun eigen gedrag te veranderen. Maar er zijn vrij eenvoudige ingrepen die je kunt doen. Zorg dat je smartphone gedurende een uur per dag helemaal uitstaat. Maak elke dag een wandeling van dertig minuten zonder dat je tussendoor e-mails aan het beantwoorden bent.”

Lees ook:NRC-redacteur Ykje Vriesinga probeerde slapen op kantoor uit„Elk kantoor zou een stilteruimte moeten hebben. De werkgever zou iedereen moeten aansporen om elke dag ongeveer dertig minuten daarin door te brengen. Mediteren mag, maar het hoeft niet. Het gaat juist om rust, om niksen, om doelloos gedrag waar we behoefte aan hebben. Er zijn al wat bedrijven die dit soort ruimtes hebben. Google heeft een zogeheten nap pod, voor het doen van tukjes. Het gaat erom dat je middenin de drukte van het kantoor even rustig wordt, even naar jezelf luistert: hoe voel ik me, waar ben ik eigenlijk mee bezig. Even unpluggen.”

„Ik probeer zelf ongeveer eenderde van mijn dag aan lummelen te besteden. Ik gebruik daarom al twintig jaar vrijwel geen e-mail. Helemaal zonder e-mail lukt mij ook niet maar ik geef mijn e-mailadres alleen aan een zeer selecte groep mensen. Ik ga op vakanties om helemaal onbereikbaar te zijn, ik ga helemaal offline. Ik weet ook dat dat niet altijd voor iedereen is weggelegd. Maar als je van het idee al onrustig wordt, moet je je afvragen of je niet een heel serieuze verslaving hebt. In stilte kom ik toe aan nadenken over de échte vragen over mijn leven: wat zijn mijn waarden, wat is belangrijk voor me, waar wil ik dat mijn leven naartoe leidt. Niet over wat ik morgen of volgende week moet doen. Je kunt in de momenten waarop je niks doet ook tijd inbouwen waar je met vrienden en naasten bent. Niet alleen via Facetime maar ook in het echt: dat zorgt ervoor dat je geest in een heel andere staat terecht komt.”

Gevoel van identiteit

„De grootste wetenschappelijke ontdekkingen worden juist gedaan als wetenschappers tussen hun drukke werk door aan het lummelen zijn; in de tuin, onder de douche.” En als we niet ons realiseren dat niksen en lummelen een essentieel element is van goed en gezond functioneren, zal zelfs ons gevoel van identiteit minder worden, voorspelt Lightman. Dat is moeilijk te meten en kwantificeren, erkent hij. „Maar het gevoel dat je weet wie je bent en wat je wilt, is afhankelijk van stille reflectie. Hele landen verliezen dat gevoel van identiteit en hun gevoel van de waarden waarvoor ze staan. Ik denk dat dat komt omdat we veel te weinig tijd nemen om rustig te reflecteren.”

Privacy verklaring

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik je persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met de persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Lien Keijl –`De Witte Wind`– KvK 20171925
Voorstraat 46 4503 BK Groede
06 25033286
lucky13@zeelandnet.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je mij je persoonsgegevens om jou deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik je persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het trainingstraject.

Persoonsgegevens
`De Witte Wind` verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • naam en adresgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer(s)
 • geboortedatum

Doeleinden
`De Witte Wind` verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • het onderhouden van contact;
 • het bieden van een persoonlijk traject;
 • een goede en efficiënte dienstverlening;
 • beheer van het cliëntenbestand;
 • het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • verbetering van de dienstverlening;
 • rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • facturering;
 • innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • marketing;
 • nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • het voeren van geschillen;

Waarop de verwerking is gebaseerd
Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met betrekking tot het trainingstraject. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
Ik verstrek je gegevens uitsluitend aan derden na overleg en dus met jouw toestemming.

Ik geef geen gegevens door buiten Nederland

Bewaring gegevens
Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe ik je gegevens beveilig
Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen, zoals het bewaren van de gegevens op een computer met wachtwoord en in een gesloten kastsysteem.

Cookies
Die gebruik ik niet.

Jouw rechten
Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage en het aanpassen van je persoonsgegevens.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar Lien Keijl.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Indien wij er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

8 weekse bij Bodyline start 24 mei 6 september 1 november 2017

Kosten en vergoeding bij Bodyline Terneuzen

De kosten van de 8-weekse cursus kan je opvragen bij Bodyline.

Bij een zorgverzekering met aanvullende dekking heb je bij een aantal verzekeraars recht op vergoeding van de kosten die een mindfullness-training met zich meebrengt. Dit gebeurt onder de noemer alternatieve geneeswijzen, preventieve cursussen, psychologische hulp of psychosociale hulp. Aan de vergoeding kunnen, afhankelijk van je polisvoorwaarden die je zorgverzekeraar hanteert, een of meer eisen worden gesteld. Check zelf bij je zorgverzekeraar of je hiervoor in aanmerking komt, dan kan je contact met ons opnemen voor een factuur.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Wendy, wendy@healthcenterbodyline.nl . Wil je je inschrijven, ga dan naar onze evenementen pagina: www.healthcenterbodyline.nl/evenementen/ 

 

Klankheling met Drum

Healing Drum: Klankheling!
Werken met de drum is voor mij verbinding maken met de boven- en onderwereld
De trillingen die vrijkomen met de intenties zijn sterk en helpen om lichamelijk en psychisch te transformeren…ik luister naar je en stem mij af op wat er is op dat moment. Zelf genezend vermogen wordt versterkt.
Het helpt bij de natuurlijke ondersteuning van je groeiproces Het versterkt even de emoties en helpt je ze te transformeren. Zo kom je een flinke stap verder in je proces. Emoties zijn vaak gekoppeld aan oude gedachtepatronen die mogen veranderen.

Reserveren kan bij: Qi Biotaria Veerhaven3 , 4511 RA Breskens
Telefoon: 06 47032113

Sessies duren 50 minuten en kosten zijn 50 euro.
Niet te veel eten van te voren.
Donderdag 27 oktober/ Donderdag 24 November/ Donderdag 8 December
Op bovenstaande data kunt u reserveren om 09.uur/10.uur/11.uur/12.uur.