Mindfulness training 2015 bij Prosano

 

 

 

Vandaag 3 November, vandaag  een interactieve workshop bij Bodyline 19.00 – 21.30u.

En we starten de 8 weekse training op 23 November bij Bodyline in Terneuzen. Vraag info lucky13@zeelandnet.nl

Op 11 November 19.00 – 21.30 een interactieve workshop en kennismaking bij Qi Biotaria in Breskens en bij voldoende belangstelling starten we daar ook snel een 8 weekse. info: lucky13@zeelandnet.nl

Op 6 Januari is er een interactieve workshop in Goes bij het Westlicht en ook daar start daarna een 8 weekse training. Info : lucky13@zeelandnet.nl

Individuele trainingen aan huis kan natuurlijk ook.

Info: lucky13@zeelandnet.nl

 

Loesje hier en nu

Tatsuhiko Kimori

In maart 2012 organiseerden wij met een groep vrienden in Groede een workshop van Tatsuhiko (Tatsu) Kimori uit Japan over Helend werk voor Nucleaire schade. De workshop werd goed bezocht, met ongeveer 35 deelnemers, en na afloop reageerde iedereen zeer enthousiast.

Tijdens de workshop werd geleerd hoe je negatieve aspecten in het dagelijks leven kunt transmuteren, dit is het omzetten van de energie. Via onderstaande link kun je de Nederlandse versie van de methode van Tatsu downloaden, je kunt ons ook mailen voor de Engelse versie:

Tatsuhiko Kimori – Helend Werk

Afgelopen week was Tatsu weer in Nederland en gaf hij aan dat zijn nieuwste workshop ook zal worden gepubliceerd, zodra de vertaling klaar is zal ik deze ook op onze website plaatsen.

Hartcoherentie en oefeningen

Geschreven door Max Herold: Op talloze plekken in de wereld hebben duizenden managers van grote ondernemingen als Shell, HP, Motorola en Unilever een training in hartcoherentie gekregen.

Verbeteringen bleken significant te zijn. Onderzoeken lieten zien dat een goede hartcoherentie een positief effect had op de bloeddruk, lichaamsgewicht en hormonale evenwicht.

De bloeddruk was evenveel gedaald als bij het verlies van 10 kilo lichaamsgewicht en twee keer zoveel als bij een zoutloos dieet. Hormonaal liet onderzoek zien dat er minder stresshormonen zoals cortisol in het lichaam aanwezig waren. Dit correleerde met het hebben van minder angstgevoelens tijdens het werk. Fysiek kon juist meer DHEA – het zogenaamde verjongingshormoon – worden vastgesteld.

In een ander onderzoek dat al meer dan tien jaar geleden werd gepubliceerd in het New England Journal of Medicine hebben onderzoekers uit Pitsburg aangetoond dat het stressniveau waaraan iedereen onderworpen is, een directe correlatie heeft met de waarschijnlijkheid van het krijgen van een verkoudheid. Kijkend naar stressniveaus blijkt hartcoherentie een positief effect te hebben op het ziekteverzuim in een organisatie.

Een goede hartcoherentie bevordert je nachtrust, geeft meer energie. Bovendien blijkt het de kwaliteit van sociale relaties te bevorderen. Bij de Britse bedrijven die zes weken en zes maanden na een training hartcoherentie waren onderzocht, stelden de managers dat ze helderder van geest waren, beter naar elkaar konden luisteren en vruchtbaarder vergaderden. Verder onderzoek naar mogelijke de relaties tussen hartcoherentie en ziekteverzuim lijkt de moeite waard.

Wat is hartcoherentie? In een artikel in de American Journal of Cardiology toonden onderzoekers van het Heartmath instituut aan dat het eenvoudig oproepen van een positieve emotie via een herinnering of zelfs met behulp van een verzonnen tafereel, al heel snel leidt tot een goede  hartslag.

Onze hartslag, hersengolven en ademhaling hebben allemaal een bepaald ritme. Als het hart, hersenen en ademhaling in hetzelfde ritme bewegen op een harmonieuze manier,  wordt dat met een moeilijk woord ‘coherent’ genoemd. Dat is een belangrijke basis voor het verkrijgen van een gevoel van ontspanning en welbevinden. Die ‘coherentie’ wordt opgepakt door dat deel in je hersenen dat verantwoordelijk is voor je emoties. Je voelt je vervolgens prettig en kunt helder denken.

Hartcoherentie is eigenlijk het creëren van de optimale samenwerking tussen ons hart en hoofd. Die samenwerking is bij vrijwel iedereen niet echt optimaal. Door vele externe prikkels, stresssituaties thuis, op het werk, in het verkeer worden er in ons lichaam vele stresshormonen aangemaakt.

Hoe je eigen hartcoherentie te bevorderen?

Stap 1: Begin met twee maal langzaam diep in en uit te ademen.

Concentreer je voor een optimaal effect vooral op de uitademing. Laat je als het ware door die uitademing meevoeren.

Stap 2: Stel je voor dat je door je hart ademhaalt (of door het middengebied van je borststreek als je je hart nog niet rechtstreeks voelt). Blijf daarbij langzaam diep ademhalen, heel natuurlijk zonder te forceren.

Stel je daarbij voor dat je bij de inademing de zuurstof brengt die je hart zo nodig heeft en dat je je bij het uitademen ontdoet van de afvalstoffen  die het hart niet meer nodig heeft.

Stel je een trage en soepele beweging van de ademhaling voor die je hart in de gelegenheid stelt zich te wassen in een bad van pure, reinigende en kalmerende lucht. Laat het profiteren van het geschenk dat je het geeft.

Vraag je hart om zichzelf te zijn en zie in gedachten hoe het zich ontspant terwijl je het blijft voorzien van zachte en lieflijke lucht. Stap 3: Maak contact met het gevoel van warmte of ruimte dat in je borst opkomt.

Moedig dat aan. Ga er in gedachten in mee. Een goede manier om het aan te moedigen is een gevoel van dankbaarheid en erkentelijkheid op te roepen en daarmee je borst te vullen. Bedenk dat het hart buitengewoon gevoelig is voor dankbaarheid en elk gevoel van liefde.

Tot slot. Voor degenen onder ons die door het leven zijn verwond, door relatieperikelen of andere negatieve ervaringen, kan het pijnlijk en angstwekkend zijn om zich opnieuw naar hun hart te keren.

Bedenk dan dat het hart, soms na jaren van emotionele kwelling en negeren van haar bestaan, is als een gevangene die al jaren niet meer het zonlicht heeft gezien en nu de eerste stralen van een genezende lentezon kan aanschouwen.

Bron: Uw brein als medicijn. Auteur: dr. David Servan-Schreiber. Uitgeverij Kosmos, 2008.

Junk DNA geen junk

Opzienbarend nieuws in de wetenschap! Maar in de Nederlandse reguliere media werd er nauwelijks aandacht aan besteed, via de nieuwe media is er meer te vinden over de ontdekking op het gebied van DNA.

Tot voor kort begreep de wetenschap van minder dan 2% van ons DNA welke functie het had, wat het nut was van de overige 98% was niet duidelijk en dit werd daarom vanaf 1972 (voorlopig) weggeschreven als “Junk DNA”. Een andere manier om te zeggen dat je iets niet begrijpt? Voor sommige mensen blijft het lastig om te zeggen “Sorry, ik weet het niet”.

Dat de schepping ons DNA geeft dat voor 98% geen functie heeft lijkt natuurlijk onwaarschijnlijk. Als je ziet hoe complex de natuur en het leven is dan mag je er van uit gaan dat er over is nagedacht en dat ook alles ook een functie heeft.

Begin september 2012 publiceerde onder andere Nature Magazine de uitkomsten van het onderzoek van het internationale project Encode, dat jarenlang onderzoek heeft gedaan om DNA te ontcijferen. Op woensdag 5 september schrijven The Guardian en The Telegraph op hun website een uitgebreid artikel over de betekenis van dit onderzoek. Via de website van Niburu las ik voor het eerst over de resultaten van het onderzoek.

In het kort komt het hier op neer: de meeste cellen in ons lichaam bevatten de volledige genetische code, maar deze is niet in alle cellen actief. Zo is het mogelijk dat alle organen andere functies uitvoeren, terwijl zij dezelfde bouwstoffen bevatten. Door een bepaald mechanische wordt geregeld dat haarcellen haren aanmaken en dat levercellen afvalstoffen omzet. Dit mechanisme kun je zien als schakelaartjes die functies aan en uit zetten, het Encode onderzoek heeft er inmiddels 4 miljoen ontcijferd.

De schakelaartjes regelen niet alleen onze lichaamsfuncties, maar bepalen ook of bepaalde (erfelijke) ziektes in jouw lichaam worden geactiveerd of niet. Of een ziekte tot uiting komt is afhankelijk van een complexe schakeling van meerdere schakelaartjes, dus niet één schakelaar per ziekte maar een combinatie van meerdere schakelaars bepalen hoe onze genen functioneren.

De reslutaten van het onderzoek zullen worden gebruikt in verder onderzoek naar bijvoorbeeld kanker, de ziekte van Crohn, hartziekten en bipolaire stoornissen. Volgens het artikel in The Guardian kunnen door verder onderzoek betere/effectievere medicijnen worden ontwikkeld, medicijnen die beter zijn afgestemd om de juiste schakelaars om te zetten.

Mijn eigen conclusie is dat Reconnective Healing ook schakelaartjes in ons DNA omzet. Misschien kunnen wij dat ook maar beter niet proberen te sturen zolang wij niet exact weten hoe het mechanisme werkt en de complexiteit van de schakelingen begrijpen. Dus doen wat Eric Pearl zegt, stuur tijdens een helingsessie geen energiën maar laat het echte werk over aan het Universum.